Gói trung cấp – Cản nhiệt cao

3.500.000 

XE KÍNH LÁI KÍNH SƯỜN  KÍNH HẬU GIÁ GIẢM CÒN GIÁ GỐC
5 Chỗ 1,500,000 1,200,000 800,000 3,500,000 4,500,000
7 Chỗ  1,500,000 1,400,000 1,000,000 3,900,000 5,000,000
Gói trung cấp – Cản nhiệt cao

3.500.000