Gói Siêu Tiết Kiệm – Siêu rẻ bền

2.200.000 

XE KÍNH LÁI KÍNH SƯỜN  KÍNH HẬU GIÁ GIẢM GIÁ GỐC
5 Chỗ 800,000 800,000 600,000 2,200,000 2,800,000
7 Chỗ 800,000 900,000 800,000 2,500,000 3,200,000
Gói Siêu Tiết Kiệm – Siêu rẻ bền

2.200.000