Phim Trang Trí Nhật Bản Mã DE02F

  • Khổ phim 1.52 x 30m dài
  • Giá bán lẻ 160.000đ/m dài ( chưa thi công)
  • Giá cuộn 4.200.000đ/ cuộn
  • Chất liệu Phim Polyeste
  • Độ dày 02 Mil
  • Màu sắc Đa dạng mẫu mã