Phim cách nhiệt phản quang màu xanh Pr Blue 15

160.000 

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

SOLAR ENERGY (%)

ĐƠN VỊ

UNIT

GIÁ TRỊ ĐO LƯỜNG

MEASURED VALUE

Tỷ lệ truyền sáng % 10.0
Tỷ lệ phản gương % 40.0
Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại % 88.0
Tỷ lệ ngăn tia cực tím (UV) % >99
Cấu trúc Lớp 2
Độ dày Nghìn 2
Độ bền chống xước 4B ~ 4H 2H<
GIÁ BÁN THEO CUỘN 4.500.000 đ/ Cuộn
ĐƠN GIÁ BÁN LẺ  160.000 đ /Mét dài
Phim cách nhiệt phản quang màu xanh Pr Blue 15

160.000